Naprawy, modernizacje i wytwarzanie urządzeń dźwignicowych

  Posiadamy zaplecze techniczne, doświadczoną kadrę oraz odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania, modernizacji i napraw urządzeń dźwignicowych:
  • dźwigników
  • suwnic,
  • żurawi stacjonarnych.
  • wciągników
  • wciągarek
  • układnic magazynowych

       
     
Certyfikaty
+48 89 533 18 17
Nasze usługi

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.